Sarsil FX

SARSIL® FX

Silikonowy nowoczesny środek do impregnacji polerowanych kamieni naturalnych
wodoodporny i olejoodporny
stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

CHARAKTERYSTYKA

SARSIL ® FX jest roztworem związków krzemoorganicznych w rozpuszczalniku

DANE  TECHNICZNE

Wygląd                      – mjednorodna bezbarwna lub słomkowa ciecz
Gęstość w 20°C          – ok. 0,8 g/cm³
Rozcieńczanie            – gotowy do bezpośredniego użycia
Lepkość                    – ok. 2 cP

PRZEZNACZENIE

SARSIL® FX jest nowoczesnym impregnatem na bazie związków krzemoorganicznych o doskonałych własnościach ochronnych i szerokim spektrum oddziaływania na impregnowane powierzchnie. Impregnat jest przeznaczony do hydro i oleofobizacji wewnątrz i na zewnątrz różnego rodzaju chłonnych i niskonasiąkliwych materiałów budowlanych: gresu, betonu, glazury, terakoty, klinkieru oraz szlifowanych i polerowanych kamieni naturalnych takich jak: granit, marmur i trawertyn. Polecany do zabezpieczenia powierzchni szczególnie narażonych na zaplamienia olejami, zabrudzenia i powstawanie plam jak np.: blaty kuchenne i łazienkowe, tarasy, posadzki, schody, ozdobne okładziny kamienne jak np. łuki, filary, zabudowa kominków itp.
Sarsil® FX po naniesieniu na powierzchnię wnika w głąb jej struktury przez co skutecznie chroni przed działaniem niekorzystnych dla podłoża czynników zewnętrznych. Impregnacja Sarsilem® FX gwarantuje ochronę przed wodą, tłuszczem i różnego pochodzenia plamami np. po kawie, sokach, winie, ketchupie, błocie itp. Środek zapewnia długotrwałą i równomierną ochronę. Po zabiegu impregnacji, bez względu na stopień porowatości podłoże staje się łatwe do czyszczenia. Sarsil® FX nie powoduje wybłyszczenia ani zmiany struktury impregnowanej powierzchni, utrzymuje jej estetyczny i naturalny wygląd.

STOSOWANIE

Przygotowanie podłoża

Podstawowym warunkiem właściwie wykonanej impregnacji jest odpowiednio przygotowana powierzchnia podłoża. Powierzchnia ta powinna być równomiernie porowata, czysta, sucha, a zwłaszcza niezatłuszczona. Wszelkie zabrudzenia, czy pozostałości po innych powłokach ochronnych należy dokładnie usunąć przy pomocy odpowiednich środków czyszczących.
Przed przystąpieniem do prac należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane (np. części metalowe, drewniane, itp.). W przypadku ich zabrudzenia natychmiast przemyć benzyną lakową lub środkiem Sarsil® zmywacz.

Nakładanie:

Przed użyciem preparat dokładnie wymieszać!

Przed użyciem impregnat należy dokładnie wymieszać. Impregnację można wykonać metodą natryskową lub przy użyciu pędzla, w przypadku materiałów polerowanych możliwe jest użycie szmatki. Impregnat należy nanosić dokładnie i równomiernie ( nie pozostawiając niedoimpregnowanych powierzchni). Zaleca się jednokrotną impregnację.
Przed przystąpieniem do prac zalecamy przeprowadzenie w niewidocznym miejscu próby aplikacyjnej do własnej oceny ostatecznego efektu impregnacji.

Ważne:
Impregnacja materiałów wewnątrz budynków wymaga zachowania okresów sezonowania do czasu zaniku zapachu impregnatu. Czas pełnego utwardzania wynosi 24 h. W tym czasie impregnowne powierzchnie należy chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem, wodą i zabrudzeniami.

Wydajność:
Wydajność w przypadku powierzchni polerowanych wynosi do 25 m2 z 1 kg przy jednokrotnej impregnacji. W przypadku powierzchi nasiąkliwych 3-6 m2 z 1 kg w zależności od chłonności materiału i techniki nakładania.

Zalety preparatu SARSIL® FX :

– możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz,
– doskonale zabezpiecza hydro i olejofobowo powłoki,
– równomiernie penetruje w podłoże,
– tworzy warstwę ochronną o doskonałej odporności na wilgoć i działanie czynników atmosferycznych,      promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,
– jest środkiem izolującym oraz zwiększającym odporność na starzenie,
– zachowuje własności „oddechowe” podłoża,
– redukuje skłonność do zabrudzeń,
– ułatwia czyszczenie impregnowanego materiału,
– gwarantuje utrzymanie estetycznego i naturalnego wyglądu powierzchni,
– hamuje rozwój grzybów i bakterii,
– prosty i łatwy w aplikacji. 

Uwaga

Wszystkie prace ze środkiem impregnującym Sarsil® FX należy wykonywać stosując okulary, rękawice i odzież ochronną. Przy metodzie natryskowej należy stosować maskę zabezpieczającą drogi oddechowe. Zachować ostrożność jak przy pracach z rozpuszczalnikami palnymi oraz przestrzegać ogólnych zasad BHP oraz innych wskazówek podanych na etykiecie.

Magazynowanie: 

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem warunków magazynowania materiałów łatwopalnych.

Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji

Opakowania: 0,5kg, 1kg, 5kg

Aprobaty i Atesty:
Atest PZH