Sarsil CEGŁA Premium

SARSIL® cegła – PREMIUM

Silikonowy środek do impregnacji cegły i materiałów cegłopodobnych
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

CHARAKTERYSTYKA

SARSIL ®CEGŁAPREMIUM jest gotową do bezpośredniego stosowania wodną emulsją silikonową,

DANE  TECHNICZNE

Wygląd                      – mleczna ciecz
Gęstość w 20°C          – ok. 1 g/cm³
Rozcieńczanie            – gotowy do bezpośredniego użycia
Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.

PRZEZNACZENIE

Sarsil®Cegła Premium jest profesjonalnym środkiem silikonowym przeznaczonym do wewnętrznej jak i zewnętrznej impregnacji m.in. cegieł i płytek ręcznie formowanych, ceramicznych, betonowych, silikatowych, licowych, klinkierowych itp. Impregnat Sarsil®Cegła Premium pielęgnuje i zapewnia skuteczną ochronę przed wodą, kurzem czy zabrudzeniami.
Zabezpieczona Sarsilem®   powierzchnia jest odporna na rozwój pleśni i jest łatwiejsza do czyszczenia.
Ze względu na głęboką penetrację podłoża produkt jest odpory na detergenty i działanie mechaniczne, tzn podczas pielęgnacji (zmywanie, szorowanie) powierzchni, impregnat nie ulega zniszczeniu, nadal pozostaje w materiale nie tracąc swoich pierwotnych własności. Sarsil®Cegła Premium jest całkowicie bezpieczny i nie stanowi zagrożenia dla człowieka i środowiska.

 

STOSOWANIE

Przygotowanie podłoża

Podstawowym warunkiem właściwie wykonanej impregnacji jest odpowiednio przygotowana powierzchnia
podłoża. Powierzchnia ta powinna być równomiernie porowata i czysta, a zwłaszcza niezatłuszczona. Powierzchnię impregnować po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej i spoin. Podłoże przeznaczone do impregnacji dokładnie oczyścić z kurzu i pyłu. Zaleca się aby prace impregnacyjne na zewnątrz budynków wykonywać przy
suchej pogodzie w temperaturze od +5 do +30°C. Podłoża naprawiane zaprawami lub szpachlówkami typu PCC można impregnować po upływie 6 dni. Przed przystąpieniem do prac należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane (np. szyby, części metalowe, drewniane, polerowane kamienie itp.). W przypadku ich zabrudzenia natychmiast przemyć benzyną lakową lub środkiem Sarsil® zmywacz.

Nakładanie:

Przed użyciem preparat dokładnie wymieszać!

Przed użyciem impregnat należy dokładnie wymieszać. Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla, wałka lub natryskowo (natrysk niskociśnieniowy). Zaleca się dwukrotną impregnację w krótkich odstępach czasu metodą „mokre na mokre”. Drugą warstwę nakładać w zależności od temperatury otoczenia, dopóki powierzchnia jest wilgotna. Impregnowana powierzchnia powinna być dokładnie i równomiernie nasycona. Impregnat nie powoduje wybłyszczenia ani zmiany struktury zabezpieczanej powierzchni, w przypadku niektórych materiałów (np. cegla ceramiczna) delikatnie wyciąga kolor. W przypadku podloży niskochłonnych należy unikać zacieków i nie pozostawiać nie wchłoniętej warstwy impregnatu. Nadmiar preparatu usunąć gąbką lub bawełnianą, czystą szmatką nie wcześniej niż po 15 minutach od nałożenia impregnatu. Zalecane jest przeprowadzenie próby aplikacyjnej do oceny ostatecznego efektu impregnacji.

Ważne:
Impregnacja materiałów wewnątrz budynków wymaga zachowania okresów sezonowania do czasu zaniku zapachu impregnatu.

Wydajność:  1,5 – 3,5 m ² z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji.
Zużycie środka  zależy od  chłonności materiału i techniki aplikacji

Zalety preparatu SARSIL® CEGŁA-PREMIUM :
–      możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
–     równomiernie penetruje podłoże, tworząc warstwę o doskonałej odporności na wilgoć i działanie czynników atmosferycznych, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych
     doskonale zabezpiecza powierzchnie nadając jej własności hydrofobowe na wiele lat
–     zachowuje własności “oddechowe” zaimpregnowanego materiału.
–     zapobiega powstawaniu grzybów
     redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia czyszczenie zaimpregnowanego materiału, co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat estetycznego wyglądu powierzchni.
     w przypadku ścian zewnętrznych zwiększa izolacyjność cieplną.
     penetruje w podłoże tworząc warstwę ochronną , odporną na czynniki atmosferyczne promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,
–     zachowuje własności „oddechowe” materiału,
     redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie koski brukowej pod wpływem opadów atmosferycznych,
     zwiększa mrozoodporność,
     prosty i łatwy w aplikacji
–     przyjazny dla środowiska.

Uwaga
Prace ze środkiem impregnującym SARSIL® Cegła Premium należy wykonywać stosując rękawice i okulary ochronne. Zapewnić skuteczną wymianę powietrza. Zachować ogólne zasady BHP oraz inne wskazówki podane na etykiecie.

Magazynowanie: Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach  w temperaturze +5 do +30o C. Chronić przed mrozem.

Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji

Opakowania: 1, 5, 30, 200, 1000 L

Aprobaty i Atesty:
Atest PZH