Czyścik

Impregnat Sarsil czyścik

PRZEZNACZENIE

Środek skutecznie usuwa:

  • zanieczyszczenia z zapraw i mas klejących powstałe przy montażu elewacji,
  • zabrudzenia powstałe na skutek zanieczyszczenia środowiska typu sadza, kurz, pyły przemysłowe, rdza.

Zabrudzenia te mogą po pewnym czasie pokrywać materiały budowlane trudną do usunięcia patyną obniżającą w znacznym stopniu estetykę elewacji budynku. Elewacje należy czyścić przed impregnacją środkami silikonowymi typu Sarsil.

STOSOWANIE

Preparat bezpośrednio przed użyciem należy rozcieńczyć wodą w zależności od stopnia zabrudzenia elewacji:

  • powierzchnie silnie zabrudzone: 1 część środka + 3 części wody
  • powierzchnie średnio zabrudzone: 1 część środka + 5 części wody
  • powierzchnie mało zabrudzone: 1 część środka +10 części wody.

Roztwór roboczy należy sporządzać w naczyniach z tworzyw sztucznych. Ze względu na obecność kwasów, w tym kwasu fluorowodorowego nie używać naczyń metalowych ani szklanych. Gotowy roztwór nanieść na powierzchnie pędzlem lub pistoletem i po upływie 5—10 minut spłukać powierzchnie strumieniem ciepłej wody. Preparat nie może wyschnąć na czyszczonej powierzchni, ponieważ po wyschnięciu pozostawia biały osad. Dlatego nie należy stosować preparatu na powierzchniach nasłonecznionych.

Na materiały polerowane preparat należy nanosić ostrożnie, gdyż może lekko zmatowić czyszczoną powierzchnię.

MAGAZYNOWANIE

przechowywać w miejscu wydzielonym, chłodnym, dobrze wentylowanym z dala od źródeł ciepła i zapłoną.

UWAGI PRODUCENTA

Dane zawarte w niniejszym materiale oparte są na doświadczeniach i badaniach. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć pełnej odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.