Bruk

Impregnat Sarsil bruk

Silikonowy preparat do impregnacji kostki brukowej.

kostka3

CHARAKTERYSTYKA
SARSIL® bruk jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.
Barwa: słomkowa.
Rozcieńczanie: nie rozcieńcza się.

PRZEZNACZENIE
SARSIL® bruk jest nowoczesnym preparatem silikonowym do impregnacji powierzchni wykonanej z kostki brukowej.

STOSOWANIE
Przygotowanie podłoża
Powierzchnie przeznaczoną do impregnacji należy dokładnie oczyścić wodą. W przypadku trudno usuwalnych zabrudzeń zaleca się użycie środka chemicznego SARSIL® czyścik. Środek ten należy stosować w odpowiednim rozcieńczeniu wodą w proporcjach podanych na etykiecie. SARSIL® bruk nanosić na suchą powierzchnię w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody w temperaturze od +5 do +30 °C.
Nakładanie:
Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla, wałka lub natryskowo. Zaleca się dwukrotną impregnację w krótkich odstępach czasu metodą „wilgotne na wilgotne”. (Drugą warstwę nakładać w zależności od temperatury otoczenia nie później niż po upływie 30 minut tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna). Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.
Wydajność: 1,5 – 3 m² z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji. Zużycie środka zależy od chłonności kostki i techniki aplikacji.

SARSIL® bruk:

doskonale impregnuje powierzchnie nadając jej własności hydrofobowe,

penetruje w podłoże tworząc warstwę ochronną, odporną na czynniki atmosferyczne promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,

zachowuje własności „oddechowe” materiału,

redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie koski brukowej pod wpływem opadów atmosferycznych,

zwiększa mrozoodporność,

uszlachetnia powierzchnię i intensyfikuje barwę,

Uwaga:
Wszystkie prace ze środkiem SARSIL® bruk należy wykonywać stosując okulary, rękawice i odzież ochronną.

Przy stosowaniu metody natryskowej należy stosować maski zabezpieczające drogi oddechowe. Zachować ostrożność jak przy pracach z rozpuszczalnikami palnymi oraz przestrzegać ogólnych zasad BHP i innych zawartych na etykiecie.

Magazynowanie: Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach z zachowaniem warunków magazynowania materiałów łatwopalnych.

Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji

Opakowania: 45 kg, 4 kg, 0,8 kg

Atesty: Atest PZH

Dane zawarte w niniejszym materiale oparte są na doświadczeniach i badaniach. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć pełnej odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.

 

do sklepu