BRUK PREMIUM

SARSIL® bruk- PREMIUM

Silikonowa impregnat do zabezpieczania  olejo-  i  hydrofobowego kostki brukowej i betonu

kostka3

CHARAKTERYSTYKA

SARSIL ®brukPREMIUM jest gotową do bezpośredniego stosowania emulsją modyfikowanych związków silikonowych w wodzie.

 

DANE  TECHNICZNE

Wygląd                      -biała ciecz

Gęstość w 20°C        -ok. 1,0 g/ml

Rozcieńczanie           -gotowy do bezpośredniego użycia

Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.

PRZEZNACZENIE

SARSIL®bruk- PREMIUM  jest nowoczesnym ekologicznym hydrofobowym preparatem silikonowym o własnościach olejofobowych przeznaczonym głównie  do zabezpieczenia nawierzchni wykonanej

z kostki brukowej oraz elementów betonowych wokół domu (chodniki, podjazdy garażowe, tarasy itp.) jak również w miejscach typu: stacje benzynowe, warsztaty samochodowe, parkingi, ciągi piesze i innych narażonych na zabrudzenia.

Impregnat silikonowy naniesiony na powierzchnię  kostki głęboko i równomiernie penetruje w jej strukturę tworząc trwałą i stabilną ochronę przed nasiąkaniem wodą,  zwiększa mrozoodporność, ułatwia usuwanie z powierzchni różnego rodzaju zanieczyszczeń, skutecznie chroni przed plamami z olejów napędowych, tłuszczy jadalnych, syntetycznych i smarów, utrudniając wnikanie tego typu zabrudzeń w strukturę podłoża. Ponadto ożywia kolor kostki brukowej dając efekt tzw. „mokrej kostki”. Zaimpregnowana kostkazachowuje  trwałość i estetyczny wygląd na wiele lat.

 

STOSOWANIE

Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do impregnacji powierzchnię kostki brukowej lub betonowej należy  oczyścić z wierzchnich zabrudzeń z wykorzystaniem np. myjki Karcher. Trudne do usunięcia wykwity wapienne należy usunąć preparatem Sarsil®czyścik – bruk.

SARSIL®bruk-PREMIUM nanosić na  suchą powierzchnię  w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody  w  temperaturze  od +5 do +30 °C.

Należy zadbać, by równomiernie rozprowadzić środek, co pozwoli uzyskać jednakową intensywność wzmocnienia koloru podłoża. Powierzchnia uzyskuje pełne własności hydrofobowe i olejofobowe po ok. 24 godzinach. W tym czasie podłoże  należy  chronić przed deszczem i zabrudzeniem.

Przed zastosowaniem  preparatu na kostki brukowe klinkierowe lub z posypką kamienną należy wykonać próbę aplikacyjną.

Nakładanie:

Przed użyciem preparat dokładnie wymieszać!

Impregnację można wykonać  przy użyciu pędzla, wałka  lub natryskowo.

Zaleca się dwukrotną impregnację  w krótkich odstępach czasu metodą „wilgotne na wilgotne”.

Drugą warstwę nakładać  w zależności od temperatury otoczenia  nie później niż po upływie 30 minut tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna .

Powierzchnia powinna być nasycona  dokładnie i równomiernie.

Wydajność:  1,5 – 3 m ² z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji.

Zużycie środka  zależy od  chłonności kostki i techniki aplikacji

SARSIL® bruk -PREMIUM :

–          doskonale impregnuje powierzchnie nadając jej własności hydrofobowe,

–          zabezpiecza przed zabrudzeniami olejami, tłuszczami, smarami,

–          uszlachetnia powierzchnię, nadaje efekt „mokrej kostki” ,

–          penetruje w podłoże tworząc warstwę ochronną , odporną na czynniki atmosferyczne

      promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,

–     zachowuje własności „oddechowe” materiału,

–          redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie koski brukowej pod wpływem opadów atmosferycznych,

–          zwiększa mrozoodporność,

–          zmniejsza wykwity solne  i zapobiega ich powstawaniu.

 

Uwaga:

W czasie prac ze środkiem  SARSIL® bruk -PREMIUM  przestrzegać  ogólnych  zasad BHP i innych  zawartych  na etykiecie.

Magazynowanie: Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach  w temperaturze +5 do +30o C.

Nie dopuścić do zamarznięcia roztworu.

Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji

Opakowania: 30, 5, 1 L

Aprobaty i Atesty:
Atest PZH

Dane zawarte w niniejszym materiale oparte są na doświadczeniach  i badaniach. Za uzyskane wyniki  nie możemy przyjąć pełnej odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.