Archiwa kategorii: Sarsil

Czyścik Bruk Klinkier Kamień

SARSIL® CZYŚCIK – BRUK, KLINKIER, KAMIEŃ

środek do usuwania wysoleń i wykwitów z kostki brukowej oraz czyszczenia innych powierzchni materiałów budowlanych z nalotów cementowych, resztek betonu, zapraw, osadu.

Charakterystyka:
SARSIL czyścik -bruk klinkier kamień jest   płynnym środkiem na bazie kwaśnych związków organicznych do usuwania wysoleń i wykwitów z kostki brukowej  oraz czyszczenia innych powierzchni materiałów budowlanych z nalotów cementowych, resztek betonu, zapraw, osadu.
Jest łatwo lotny i nie pozostawia śladów.

Dane techniczne:
Wygląd:                  jednorodna, przeźroczysta ciecz w formie koncentratu
Rozcieńczanie:      wodą
Gęstość w 25°C:   ok.1,1 g/cm3
Wartość pH:          1

Przeznaczenie:
Środek przeznaczony do usuwania wysoleń i wykwitów wapniowych, resztek zapraw, betonu, nalotów cementowych, osadu. Polecany głównie do stosowania na kostkę brukową i inne wyroby betonowe. Może być również stosowany na nie otynkowany mur oraz podłoża typu: klinkier, kamień łamany, cegła silikatowa,  beton architektoniczny, itp.

Stosowanie:
Preparat należy stosować tylko po rozcieńczeniu wodą. Rozcieńczać należy  przed użyciem zachowując proporcje  w zależności od stopnia zabrudzenia podłoża:
słabe zanieczyszczenia:  1 część środka +  8 części wody
silne  zanieczyszczenia:  1 część  środka + 2 części wody

Gotowy roztwór nanosić przy pomocy szczotki lub  spryskiwacza ( nie metalowego) na podłoże zwilżone wcześniej wodą. Działanie środka następuje  natychmiast po zetknięciu się z zanieczyszczeniami (wykwitami, nalotami), czego efektem jest powstanie silnej piany w wyniku reakcji chemicznej. Rozpuszczone substancje należy natychmiast spłukać czystą wodą. W przypadku bardzo starych i mocnych zabrudzeń proces czyszczenia należy powtórzyć.
Do zabezpieczenia   powierzchni kostki przed ponownym jej zabrudzeniem  polecamy  po  wyczyszczeniu   środkiem  SARSIL czyścik-bruk  impregnację środkiem  silikonowymi SARSIL bruk klinkier kamień. Impregnacja spowoduje, że kostka brukowa odzyska  na długo dawne walory  estetyczne.
Uwaga!
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni podłoża.  Nie stosować na podłoża marmurowe i wapienne.
W przypadku stosowania preparatu wewnątrz pomieszczeń należy zadbać o dobre wietrzenie w trakcie  jego używania.

Produkt jest środkiem żrącym i przed użyciem należy zaopatrzyć się w rękawice gumowe i okulary
ochronne. Roztwór roboczy należy sporządzać w naczyniach z tworzyw sztucznych. Nie stosować metalowych pojemników ani narzędzi. Zachować ogólne zasady BHP i inne wskazówki podane na etykiecie.

Wydajność:
100-200 g/m2  ( 5-10 m2 z 1 kg ) gotowego roztworu  roboczego (po rozcieńczeniu woda w odpowiednich proporcjach), w zależności od porowatości podłoża oraz intensywności zabrudzeń.

Atesty:  Atest PZH

Magazynowanie:
Przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed zanieczyszczeniami. Chronić przed mrozem.

BRUK PREMIUM

SARSIL® bruk- PREMIUM

Silikonowa emulsja do zabezpieczania  olejo-  i  hydrofobowego kostki brukowej i betonu

CHARAKTERYSTYKA

SARSIL ®brukPREMIUM jest gotową do bezpośredniego stosowania emulsją modyfikowanych związków silikonowych w wodzie.

 

DANE  TECHNICZNE

Wygląd                      -biała ciecz

Gęstość w 20°C        -ok. 1,0 g/ml

Rozcieńczanie           -gotowy do bezpośredniego użycia

Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.

PRZEZNACZENIE

SARSIL®bruk- PREMIUM  jest nowoczesnym ekologicznym hydrofobowym preparatem silikonowym o własnościach olejofobowych przeznaczonym głównie  do zabezpieczenia nawierzchni wykonanej

z kostki brukowej oraz elementów betonowych wokół domu (chodniki, podjazdy garażowe, tarasy itp.) jak również w miejscach typu: stacje benzynowe, warsztaty samochodowe, parkingi, ciągi piesze i innych narażonych na zabrudzenia.

Impregnat silikonowy naniesiony na powierzchnię  kostki głęboko i równomiernie penetruje w jej strukturę tworząc trwałą i stabilną ochronę przed nasiąkaniem wodą,  zwiększa mrozoodporność, ułatwia usuwanie z powierzchni różnego rodzaju zanieczyszczeń, skutecznie chroni przed plamami z olejów napędowych, tłuszczy jadalnych, syntetycznych i smarów, utrudniając wnikanie tego typu zabrudzeń w strukturę podłoża. Ponadto ożywia kolor kostki brukowej dając efekt tzw. „mokrej kostki”. Zaimpregnowana kostkazachowuje  trwałość i estetyczny wygląd na wiele lat.

 

STOSOWANIE

Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do impregnacji powierzchnię kostki brukowej lub betonowej należy  oczyścić z wierzchnich zabrudzeń z wykorzystaniem np. myjki Karcher. Trudne do usunięcia wykwity wapienne należy usunąć preparatem Sarsil®czyścik – bruk.

SARSIL®bruk-PREMIUM nanosić na  suchą powierzchnię  w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody  w  temperaturze  od +5 do +30 °C.

Należy zadbać, by równomiernie rozprowadzić środek, co pozwoli uzyskać jednakową intensywność wzmocnienia koloru podłoża. Powierzchnia uzyskuje pełne własności hydrofobowe i olejofobowe po ok. 24 godzinach. W tym czasie podłoże  należy  chronić przed deszczem i zabrudzeniem.

Przed zastosowaniem  preparatu na kostki brukowe klinkierowe lub z posypką kamienną należy wykonać próbę aplikacyjną.

Nakładanie:

Przed użyciem preparat dokładnie wymieszać!

Impregnację można wykonać  przy użyciu pędzla, wałka  lub natryskowo.

Zaleca się dwukrotną impregnację  w krótkich odstępach czasu metodą „wilgotne na wilgotne”.

Drugą warstwę nakładać  w zależności od temperatury otoczenia  nie później niż po upływie 30 minut tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna .

Powierzchnia powinna być nasycona  dokładnie i równomiernie.

Wydajność:  1,5 – 3 m ² z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji.

Zużycie środka  zależy od  chłonności kostki i techniki aplikacji

SARSIL® bruk -PREMIUM :

–          doskonale impregnuje powierzchnie nadając jej własności hydrofobowe,

–          zabezpiecza przed zabrudzeniami olejami, tłuszczami, smarami,

–          uszlachetnia powierzchnię, nadaje efekt „mokrej kostki” ,

–          penetruje w podłoże tworząc warstwę ochronną , odporną na czynniki atmosferyczne

      promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,

–     zachowuje własności „oddechowe” materiału,

–          redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie koski brukowej pod wpływem opadów atmosferycznych,

–          zwiększa mrozoodporność,

–          zmniejsza wykwity solne  i zapobiega ich powstawaniu.

 

Uwaga:

W czasie prac ze środkiem  SARSIL® bruk -PREMIUM  przestrzegać  ogólnych  zasad BHP i innych  zawartych  na etykiecie.

Magazynowanie: Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach  w temperaturze +5 do +30o C.

Nie dopuścić do zamarznięcia roztworu.

Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji

Opakowania: 30, 5, 1 L

Aprobaty i Atesty:
Atest PZH

Dane zawarte w niniejszym materiale oparte są na doświadczeniach  i badaniach. Za uzyskane wyniki  nie możemy przyjąć pełnej odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.

Czyścik

Impregnat Sarsil czyścik

PRZEZNACZENIE

Środek skutecznie usuwa:

 • zanieczyszczenia z zapraw i mas klejących powstałe przy montażu elewacji,
 • zabrudzenia powstałe na skutek zanieczyszczenia środowiska typu sadza, kurz, pyły przemysłowe, rdza.

Zabrudzenia te mogą po pewnym czasie pokrywać materiały budowlane trudną do usunięcia patyną obniżającą w znacznym stopniu estetykę elewacji budynku. Elewacje należy czyścić przed impregnacją środkami silikonowymi typu Sarsil.

STOSOWANIE

Preparat bezpośrednio przed użyciem należy rozcieńczyć wodą w zależności od stopnia zabrudzenia elewacji:

 • powierzchnie silnie zabrudzone: 1 część środka + 3 części wody
 • powierzchnie średnio zabrudzone: 1 część środka + 5 części wody
 • powierzchnie mało zabrudzone: 1 część środka +10 części wody.

Roztwór roboczy należy sporządzać w naczyniach z tworzyw sztucznych. Ze względu na obecność kwasów, w tym kwasu fluorowodorowego nie używać naczyń metalowych ani szklanych. Gotowy roztwór nanieść na powierzchnie pędzlem lub pistoletem i po upływie 5—10 minut spłukać powierzchnie strumieniem ciepłej wody. Preparat nie może wyschnąć na czyszczonej powierzchni, ponieważ po wyschnięciu pozostawia biały osad. Dlatego nie należy stosować preparatu na powierzchniach nasłonecznionych.

Na materiały polerowane preparat należy nanosić ostrożnie, gdyż może lekko zmatowić czyszczoną powierzchnię.

MAGAZYNOWANIE

przechowywać w miejscu wydzielonym, chłodnym, dobrze wentylowanym z dala od źródeł ciepła i zapłoną.

UWAGI PRODUCENTA

Dane zawarte w niniejszym materiale oparte są na doświadczeniach i badaniach. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć pełnej odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.

Antygraf

Antigraf

ANTIGRAF 03 (v-1 kg)
ANTIGRAF 03 jest żelem do bezpośredniego stosowania, przeznaczonym do usuwania napisów graffiti z powierzchni wcześniej zabezpieczonych preparatem ANTIGRAF.

CHARAKTERYSTYKA

ANTIGRAF 03  jest żelem do bezpośredniego stosowania,  przeznaczonym do usuwania  napisów graffiti z powierzchni wcześniej  zabezpieczonych preparatem ANTIGRAF.
Dane techniczne:
• Kolor: opalizujący żel
• Temperatura zapłonu: powyżej 65°C
• Gęstość: ok.1,0
• Wartość pH : 6-7
• Zapach: łagodny.

ZASTOSOWANIE

ANTIGRAF 03 przeznaczony jest do usuwania większości rozpylanych emalii i trwałych markerów akrylowych z twardych powierzchni i materiałów takich jak:  beton, płytki ceramiczne, cegła, kamienie naturalne ; piaskowiec, wapień, marmur   wcześniej zabezpieczonych preparatem  ANTIGRAF zgodnie z aplikacja podaną w karcie technicznej .
Przed zastosowaniem  żelu  na inne  nie wymienione wyżej podłoża lub nie zaimpregnowane wcześniej
środkiem ANTIGRAF, należy wykonać próbę na małym, niewidocznym fragmencie powierzchni aby uniknąć uszkodzenia powierzchni .
Sposób czyszczenia
Przed zastosowaniem żelu należy upewnić się czy materiały przeznaczone do czyszczenia są suche.
Nanieść żel na graffiti przy użyciu pędzla dbając, aby nie spływał poniżej pola roboczego.
Po odczekaniu kilkunastu sekund do kilku minut, kiedy graffiti zostanie rozmiękczone, należy okrężnymi ruchami rozetrzeć czyszczone miejsce przy użyciu szczotki szczecinowej lub ściereczki, a następnie zmyć do czysta z powierzchni wycierając ściereczką lub wodą za pomocą myjki ciśnieniowej pod niskim ciśnieniem. Podczas usuwania graffiti za pomocą Antigrafu 03 należy pamiętać, aby czas kontaktu żelu z powierzchnią został ograniczony do niezbędnego minimum. Pozostawienie żelu bez kontroli może doprowadzić do uszkodzenia czyszczonego materiału. Usuwanie graffiti należy rozpocząć od podstawy, zabezpieczając resztę powierzchni.
Stare graffiti i uporczywe plamy mogą wymagać wielokrotnego czyszczenia. Powtarzając czyszczenie, żel należy nanosić na wcześniej startą do sucha powierzchnię.

Uwaga:

W przypadku pojawienia  się plam likwidacyjnych  po wysuszeniu powierzchni, czyszczenie należy
powtórzyć wg pkt 1-3.
Produkt może podrażnić oczy i skórę. Należy stosować środki ochrony osobistej. Unikać zrzutów
do środowiska.

Zużycie :
ok. 0,25 kg/m2 w zależności od rodzaju emalii i grubości warstwy.
Magazynowanie: przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych
i przewiewnych pomieszczeniach.
Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji
Opakowania :  0,5  ,  0,3  kg

Dane zawarte w niniejszym materiale oparte są na doświadczeniach i badaniach. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć pełnej odpowiedzialności ze względu na to ,że warunki stosowania  są poza naszą kontrolą. 

Sarsil H16

Impregnat Sarsil H – 16/R

Silikonowy preparat do usuwania grzyba ściennego i zabezpieczania elewacji przed wilgocią i degradacją podłoża.

CHARAKTERYSTYKA
SARSIL® H-16 S jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku z dodatkiem środka grzybobójczego.
Kolor: ciecz słomkowa.
Rozcieńczanie: nie rozcieńcza się.

PRZEZNACZENIE
SARSIL® H-16 S jest środkiem silikonowym o działaniu glono-, grzybo- i bakteriobójczym oraz zabezpieczającym przed wilgocią i zniszczeniami spowodowanymi przez mikroorganizmy, głównie: bakterie, pleśnie, glony, mchy, porosty. Polecany do stosowania zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz budynków w szczególności na materiały takie jak: tynk cementowo-wapienny, dachówka cementowa i ceramiczna, okładziny z piaskowca, cegła klinkierowa i silikatowa. Stosowany na powierzchnie narażone na wilgoć czy zaatakowane przez mikroorganizmy powoduje ich odkażenie i zapewnia ochronę antybakteryjną. Penetrując w głąb impregnowanej powierzchni niszczy zarodki grzybów likwidując przyczynę zjawiska, a nie tylko jego skutek.

STOSOWANIE
Przygotowanie podłoża
SARSIL® H-16 S jest środkiem gotowym do użycia i nie wymaga rozcieńczania. Podłoże zanieczyszczone należy oczyścić mechanicznie z brudu, glonów, grzybów i mchu. Jeżeli istnieje potrzeba powierzchnie zmyć wodą najlepiej metodą ciśnieniową (kärcherem). Materiały nowe przeznaczone do impregnacji dokładnie oczyścić z kurzu i pyłu. Impregnat nanosić po całkowitym wyschnięciu oczyszczonej powierzchni.

Nakładanie
Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla lub natryskowo. Zaleca się 2-krotną impregnację w krótkich odstępach czasy metodą „wilgotne na wilgotne”. (Drugą warstwę nakładać w zależności od temperatury otoczenia i porowatości materiału nie później niż po upływie 30 minut, tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna). Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.

Wydajność:
3-5 m2 z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji.
Zużycie środka zależy od chłonności materiału i techniki impregnacji.

SARSIL®H-16S:

 • niszczy grzyby, glony i bakterie oraz skutecznie usuwa przyczynę ich powstawania,
 • równomiernie penetruje w podłoże, a po odparowaniu rozpuszczalnika wytwarza anty bakteryjną warstwę ochronną o doskonałej odporności na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV,
 • znacznie obniża nasiąkliwość materiału przez co podnosi jego mrozoodporność,
 • zachowuje własności „oddechowe” podłoża,
 • redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie materiału pod wpływem opadów atmosferycznych co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat estetycznego wyglądu powierzchni.

Uwaga:
Preparat stosować w pomieszczeniach tylko przy sprawnie działającej wentylacji. Nie wolno spożywać posiłków, pić oraz palić tytoniu z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Wszystkie prace z SARSIL®’em H-16 S należy wykonywać stosując okulary, rękawice gumowe, odzież ochronną, nakrycie głowy. Przy stosowaniu metody natryskowej używać masek na nos i usta. Zachować ostrożność jak przy pracach z rozpuszczalnikami palnymi. Zachować ogólne zasady BHP oraz inne zawarte na etykiecie.
Stosowanie środka wewnątrz budynków wymaga zachowania okresów sezonowania do zaniku zapachu rozpuszczalników.

Magazynowanie:
Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach z zachowaniem warunków magazynowania materiałów łatwo palnych.

Okres gwarancji:
12 miesięcy

Opakowania: 50, 5, 1 L

Atest PZH Nr : HK/B/0705/01/2002

UWAGI PRODUCENTA
Dane zawarte w niniejszym materiale oparte są na doświadczeniach i badaniach. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć pełnej odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.

Sarsil kamień

Impregnat Sarsil Kamień

Silikonowy środek do hydrofobizacji murów i materiałów budowlanych. 

CHARAKTERYSTYKA
SARSIL® H-14/R jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.
Kolor: bezbarwna ciecz.
Rozcieńczanie: nie rozcieńcza się.

PRZEZNACZENIE
SARSIL® H-14/R SARSIL® KAMIEŃ przeznaczony jest do hydrofobizacji kolorowych sztukaterii betonowych barwionych w masie oraz naturalnych kolorowych kamieni elewacyjnych. Charakteryzuje się doskonałą penetracją , nasyca strukturalnie materiał bez uszczelniania go , wpływa jednocześnie na radykalne obniżenie wodochłonności. Zaimpregnowany materiał cechuje znacznie podwyższona mrozoodporność i odporność na krystalizacyjne ciśnienie soli rozpuszczalnych w wodzie. Doskonale intensyfikuje barwę impregnowanego kamienia.

STOSOWANIE
Przygotowanie podłoża
Podstawowym warunkiem właściwie wykonanej impregnacji jest odpowiednio przygotowana powierzchnia podłoża. Powierzchnia ta powinna być równomiernie porowata, oczyszczona z brudu, soli, obcych warstw i porostów, a zwłaszcza nie zatłuszczona. Podłoże do impregnacji musi być powierzchniowo suche. Świeży beton można impregnować nie wcześniej niż po upływie 21-28 dni natomiast spoiny w elewacjach kamiennych po ich całkowitym wyschnięciu. Przed przystąpieniem do impregnacji elewacji budynków należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane ( np. szyby, błyszczące części metalowe, polerowane kamienie, drewno itp.) W przypadku zanieczyszczenia należy je natychmiast zmyć benzyną lakową.

WYDAJNOŚĆ:

 • doskonale zabezpiecza hydrofobowo powłoki na wiele lat,
 • podwyższa mrozoodporność,
 • równomiernie penetruje w podłoże tworząc warstwę ochronną o doskonałej odporności na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,
 • zachowuje własności „oddechowe” podłoża,
 • nie zmienia kolorystyki natomiast ożywia naturalny kolor materiału,
 • redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie materiału pod wpływem opadów atmosferycznych co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat estetycznego wyglądu powierzchni,
 • zabezpiecza przed powstawaniem grzybów i porostów.

Uwaga:
Wszystkie prace ze środkiem impregnującym SARSIL® H-14/R należy wykonywać stosując okulary, rękawice gumowe, o dzież ochronną, nakrycie głowy. Przy stosowaniu metody natryskowej należy używać masek na nos i usta. Przy pracach z SARSIL®’em H-14/R należy zachować ostrożność jak przy rozpuszczalnikach palnych. Zachować ogólne zasady BHP oraz inne zawarte na etykiecie.

Magazynowanie:
Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach z zachowaniem warunków magazynowania materiałów łatwopalnych.

Okres gwarancji:
24 miesięcy od daty produkcji

Opakowania:
200, 50, 5, 1L

Aprobaty i Atesty:

 • Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-4013/99
 • Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-1190
 • Atest PZH Nr HK/B/2652/01/98
 • Badania Pracowni Konserwacji Zabytków w Toruniu

UWAGI PRODUCENTA
Dane zawarte w niniejszym materiale oparte są na doświadczeniach i badaniach. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć pełnej odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.

Sarsil eco

Farba silikonowa Sarsil ECO

SARSIL® EKO jest elewacyjną farbą o wysokiej odporności na wpływy atmosferyczne i wodę. Posiada doskonałą przyczepność do podłoży budowlanych, tworząc dobrze kryjące, gładkie, matowe powłoki ochronne.

PRZEZNACZENIE
Farba przeznaczona do stosowania zarówno w nowym budownictwie jak i przy pracach renowacyjnych do nakładania na beton, żelbeton, tynki cementowo-wapienne, polimerowo-cementowe. Doskonała do ochrony i pokrywania wszelkich elewacji na budynkach mieszkalnych, biurowych, przemysłowych oraz zabytkowych i sakralnych.

WŁAŚCIWOŚCI

 • znakomita odporność na zwilżanie wodą
 • dobra przepuszczalność dla pary wodnej
 • doskonała odporność na warunki atmosferyczne, kredowanie i promieniowanie ultrafioletowe
 • bardzo dobra odporność na ścieranie
 • zredukowana skłonność do zabrudzeń
 • doskonałe krycie
 • odporność na mikroorganizmy (grzyby, pleśnie).

DANE TECHNICZNE

Gęstość/g/cm3/: ok. 1,4
Zawartość subst. stałych: ok.60±3%
Rozcieńczanie: wodą
Konsystencja: tiksotropowa
Stopień połysku: mat
Barwa: biała i szeroka gama kolorów pastelowych wg wzornika. Istnieje możliwość doboru koloru na życzenie klienta.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być jednorodna, sucha, czysta i odtłuszczona, a także pozbawiona starych, luźnych powłok i innych elementów pogarszających przyczepność. W przypadku uszkodzeń lub ubytków podłoże należy naprawić zaprawą typu PCC, a drobne nierówności wyrównać szpachlówką. Świeże tynki i beton mogą być malowane po co najmniej 28 dniach dojrzewania (karbonizacji). Dotyczy to również miejsc naprawianych.

Nakładanie
Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub przez natrysk. Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie. Pierwszą warstwę gruntującą można wykonać z farby rozcieńczonej przez dodanie max. 10 % wody. Warstwę drugą, nie rozcieńczoną, nakładać po upływie co najmniej 24 godzin. Farba SARSIL® EKO nie może być stosowana przy silnym nasłonecznieniu, przy silnym wietrze, podczas deszczu i na rozgrzane podłoża. Przed zastosowaniem zarówno farba nie rozcieńczona jak i rozcieńczona wodą wymaga dokładnego wymieszania. Narzędzia po użyciu natychmiast wymyć wodą.
Podczas robót i przez 12 godzin po ich zakończeniu pomalowaną elewację należy chronić przed deszczem i intensywnym nasłonecznieniem. W celu uzyskania wgłębnego efektu hydrofobowego zaleca się wcześniejsze zastosowanie podkładu o nazwie SARSIL® H-14/R.

Wydajność:
2,5 do 3 m2/1 kg przy dwukrotnym malowaniu

Okres gwarancji:
6 miesięcy od daty produkcji

Opakowania:
300, 15, 5, 1 kg

Magazynowanie:
przechowywać w pomieszczeniach chłodnych lecz zabezpieczonych przed mrozem.

Aprobaty i Atesty:

 • Atest PZH: HK/B/0247/01/98
 • Aprobata Tech. ITB: AT-15-3616/2005
 • Aprobata Inst. Bad. Dróg i Mostów AT/2000-04-0941

NAGRODY:

Złoty Medal naa MTB „Targbud ’95” w Katowicach
Złoty Medal MTP „Budma 2000”
Złoty Kask na Targach Pomorskich Bydgoszcz 2000
Nagroda JM rektora Politechniki Białostockiej – Forum Budownictwa Białystok 2000

WYRÓŻNIENIA:

Międzynarodowe Targi Budownictwa „InterRES 96” w Rzeszowie
Targi Konserwacji Zabytków i Renowacji Miast „Conservatio 96” w Toruniu
Targi Pomorskie Bydgoszcz 2000
Międzynarodowe Targi Budownictwa i Wyposarzenia Kościołów
Sakroexpo 2001 w Kielcach
Międzynarodowa Wystawa Sakralna Gdańsk 2004
Europejska Giełda Informacji Renowacyjnej EGIR 2005 w Krakowie

UWAGI PRODUCENTA
Dane zawarte w niniejszym materiale oparte są na doświadczeniach i badaniach. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć pełnej odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.

Klinkier

Impregnat Starsil klinkier 1l (0,8 kg)

Silikonowy preparat do impregnacji klinkieru

CHARAKTERYSTYKA

SARSIL® klinkier jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.
Barwa: słomkowa.
Rozcieńczanie: nie rozcieńcza się.

 

PRZEZNACZENIE

SARSIL® klinkier jest nowoczesnym preparatem silikonowym do impregnacji elementów klinkierowych (cegły, płytek) na elewacjach, ogrodzeniach itp.

 

STOSOWANIE
Przygotowanie podłoża

Powierzchnie przeznaczone do impregnacji należy dokładnie oczyścić wodą. W przypadku trudno usuwalnych zabrudzeń zaleca się użycie środka chemicznego SARSIL® czyścik. Środek ten należy stosować w odpowiednim rozcieńczeniu wodą w proporcjach podanych na etykiecie. SARSIL® klinkier nanosić na suchą powierzchnię w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody w temperaturze od +5 do +30 °C. W przypadku impregnacji klinkieru przed jego spoinowaniem, impregnację spoin wykonać po ich całkowitym wyschnięciu. Przed przystąpieniem do impregnacji elewacji budynku należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane, a więc; okna, drzwi, parapety. W przypadku ich zanieczyszczenia należy je natychmiast zmyć benzyną łąkową.

Nakładanie:
Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla, wałka lub natryskowo. Zaleca się dwukrotną impregnację w krótkich odstępach czasu metodą „wilgotne na wilgotne”. (Drugą warstwę nakładać w zależności od temperatury otoczenia nie później niż po upływie 30 minut tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna). Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.

Wydajność: ok. 2,5 m² z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji.

 

SARSIL® klinkier:

 • doskonale impregnuje powierzchnie klinkieru nadając jej własności hydrofobowe,
 • penetruje w podłoże tworząc warstwę ochronną, odporną na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,
 • zachowuje własności „oddechowe” podłoża,
 • redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie elewacji pod wpływem opadów atmosferycznych,
 • zwiększa mrozoodporność,
 • uszlachetnia powierzchnię i intensyfikuje barwę,
 • ułatwia czyszczenie klinkieru po wykonaniu spoinowania.

Uwaga:
Wszystkie prace ze środkiem SARSIL® klinkier należy wykonywać stosując okulary, rękawice i odzież ochronną.
Przy stosowaniu metody natryskowej należy stosować maski zabezpieczające drogi oddechowe. Zachować ostrożność jak przy pracach z rozpuszczalnikami palnymi oraz przestrzegać ogólnych zasad BHP i innych zawartych na etykiecie.

 

Magazynowanie: Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach z zachowaniem warunków magazynowania materiałów łatwopalnych.

Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji


Opakowania: 200, 50, 5, 1 L


Atesty: Atest PZH

Dane zawarte w niniejszym materiale oparte są na doświadczeniach i badaniach. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć pełnej odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.

H14R

Impregnat Sarsil H – 14/R

Silikonowy środek do hydrofobizacji murów i materiałów budowlanych. 

CHARAKTERYSTYKA
SARSIL® H-14/R jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.
Kolor: bezbarwna ciecz.
Rozcieńczanie: nie rozcieńcza się.

PRZEZNACZENIE
SARSIL® H-14/R jest środkiem przeznaczonym do hydrofobizacji zewnętrznych powierzchni; murów, tynków cementowo-wapiennych i porowatych materiałów budowlanych takich jak: beton, dachówka ceramiczna, cegła: klinkierowa, silikatowa i wypalana, kostka brukowa, gips, okładziny z piaskowca oraz z nie polerowanego granitu i marmuru. Polecany do hydrofobizacji budowli przemysłowych, budynków mieszkalnych, inwentarskich, ogrodzeń, tarasów itp. Doskonały do konserwacji obiektów zabytkowych i pomników. SARSIL® H-14/R można stosować na wszystkich elementach mostowych konstrukcji betonowych, żelbetowych! sprężonych, wymagających ochrony antykorozyjnej.

STOSOWANIE
Przygotowanie podłoża
Podstawowym warunkiem właściwie wykonanej impregnacji jest odpowiednio przygotowana powierzchnia podłoża. Powierzchnia ta powinna być równomiernie porowata, czysta, a zwłaszcza nie zatłuszczona. Podłoże do impregnacji musi być powierzchniowo suche. Nowe tynki cementowo-wapienne, beton, spoiny w elewacjach kamiennych można impregnować nie wcześniej niż po upływie 21-28 dni od wykonania tych prac. Podłoża naprawiane zaprawami lub szpachlówkami typu PCC można impregnować po upływie 6 dni. Hydrofobizację SARSIL®’em H-14/R należy prowadzić w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody przy temperaturze od +5do+30°C. Przed przystąpieniem do impregnacji elewacji budynków należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane (np. szyby, błyszczące części metalowe, polerowane kamienie, drewno itp.). W przypadku zanieczyszczenia należy je natychmiast zmyć benzyną lakową.

Nakładanie
Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla lub natryskowo. Zaleca się dwukrotną impregnację w krótkich odstępach czasu metodą „wilgotne na wilgotne” (Drugą warstwę nakładać w zależności od temperatury otoczenia i porowatości materiału nie później niż po upływie 30 minut, tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna). Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.

Wydajność:
2,5 – 7 m2 z 1 kg.
Zużycie środka zależy od chłonności materiału i techniki impregnacji.

SARSIL® H-14/R:

 • równomiernie penetruje w podłoże tworząc warstwę ochronną o doskonalej odporności na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,
 • doskonale zabezpiecza hydrofobowa powłoki na wiele lat,
 • zachowuje własności „oddechowe” podłoża,
 • nie zmienia kolorystyki, natomiast ożywia naturalny kolor materiału,
 • redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie materiału pod wpływem opadów atmosferycznych, co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat estetycznego wyglądu powierzchni,
 • zapobiega powstawaniu grzybów i porostów.

Uwaga:
Wszystkie prace ze środkiem impregnującym SARSIL® H-14/R należy wykonywać stosując okulary, rękawice gumowe, o dzież ochronną, nakrycie głowy. Przy stosowaniu metody natryskowej należy używać masek na nos i usta. Przy pracach z SARSIL®’em H-14/R należy zachować ostrożność jak przy rozpuszczalnikach palnych. Zachować ogólne zasady BHP oraz inne zawarte na etykiecie.

Magazynowanie:
Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach z zachowaniem warunków magazynowania materiałów łatwopalnych.

Okres gwarancji:
24 miesięcy od daty produkcji

Opakowania:
200, 50, 5, 1L

Aprobaty i Atesty:

 • Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-4013/99
 • Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-1190
 • Atest PZH Nr HK/B/2652/01/98
 • Badania Pracowni Konserwacji Zabytków w Toruniu

UWAGI PRODUCENTA
Dane zawarte w niniejszym materiale oparte są na doświadczeniach i badaniach. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć pełnej odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.

Bruk

Impregnat Sarsil bruk

Silikonowy preparat do impregnacji kostki brukowej.

CHARAKTERYSTYKA
SARSIL® bruk jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.
Barwa: słomkowa.
Rozcieńczanie: nie rozcieńcza się.

PRZEZNACZENIE
SARSIL® bruk jest nowoczesnym preparatem silikonowym do impregnacji powierzchni wykonanej z kostki brukowej.

STOSOWANIE
Przygotowanie podłoża
Powierzchnie przeznaczoną do impregnacji należy dokładnie oczyścić wodą. W przypadku trudno usuwalnych zabrudzeń zaleca się użycie środka chemicznego SARSIL® czyścik. Środek ten należy stosować w odpowiednim rozcieńczeniu wodą w proporcjach podanych na etykiecie. SARSIL® bruk nanosić na suchą powierzchnię w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody w temperaturze od +5 do +30 °C.
Nakładanie:
Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla, wałka lub natryskowo. Zaleca się dwukrotną impregnację w krótkich odstępach czasu metodą „wilgotne na wilgotne”. (Drugą warstwę nakładać w zależności od temperatury otoczenia nie później niż po upływie 30 minut tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna). Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.
Wydajność: 1,5 – 3 m² z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji. Zużycie środka zależy od chłonności kostki i techniki aplikacji.

SARSIL® bruk:

doskonale impregnuje powierzchnie nadając jej własności hydrofobowe,

penetruje w podłoże tworząc warstwę ochronną, odporną na czynniki atmosferyczne promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,

zachowuje własności „oddechowe” materiału,

redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie koski brukowej pod wpływem opadów atmosferycznych,

zwiększa mrozoodporność,

uszlachetnia powierzchnię i intensyfikuje barwę,

Uwaga:
Wszystkie prace ze środkiem SARSIL® bruk należy wykonywać stosując okulary, rękawice i odzież ochronną.

Przy stosowaniu metody natryskowej należy stosować maski zabezpieczające drogi oddechowe. Zachować ostrożność jak przy pracach z rozpuszczalnikami palnymi oraz przestrzegać ogólnych zasad BHP i innych zawartych na etykiecie.

Magazynowanie: Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach z zachowaniem warunków magazynowania materiałów łatwopalnych.

Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji

Opakowania: 45 kg, 4 kg, 0,8 kg

Atesty: Atest PZH

Dane zawarte w niniejszym materiale oparte są na doświadczeniach i badaniach. Za uzyskane wyniki nie możemy przyjąć pełnej odpowiedzialności ze względu na to, że warunki stosowania są poza naszą kontrolą.

 

do sklepu